Služba objedinjuje rad lekara opšte prakse kao i specijalista drugih grana medicine, kao i ultrazvučnu dijagnostiku.

Specijalnosti koje ova služba obuhvata su:

  • urologija
  • neurologija
  • orl
  • dermatologija
  • kardiologija
  • hirurgija
  • endokrinologija
  • reumatologija
  • psihologija
  • psihijatrija

Naši pacijenti mogu, na osnovu lekarskog uputa, odraditi kompletnu analizu krvi.
Nakon obavljenog lekarskog pregleda i uvida u anamnezu, pacijent dobija lekarski izveštaj, sa kompletnom dijagnozom i daljom preporukom za lečenje, uz adekvatnu terapiju. Samo jednim telefonskim pozivom, možete zakazati pregled željene specijalnosti, u terminu koji vam odgovara…

Rukovodilac službe i direktor dr Dušan Antić