Zdravstvena Ustanova Dom zdravlja 012, osnovana je 28.08.2006. godine, kao promenjena i uveličana verzija postojeće ordinacije „Antić“, a koja je sa svojim radom počela još 01.04.1994. godine.

Kao ovlašćeno lice i predvodnik jedne od prvih privatnih ordinacija, u Braničevskom okrugu, bio je pok. dr Svetomir Antić, ugledni i poštovani internista, koga je u svom predanom radu nasledio sin dr Dušan Antić.

U partnerskoj saradnji sa svojom suprugom, stomatologom dr Dobrilom Antić, dr Dušan je došao na ideju, da bi stapanjem svojih manjih ordinacija i u partnerstvu sa drugim lekarima, mogao da napravi potpuno novi oblik privatne svojine i naprednim korakom u budućnost, osnuje , takođe jednu od malobrojnih u Srbiji, Zdravstvenu Ustanovu – Dom zdravlja.

Dom zdravlja, kao takav oblik zdravstva, u svom sastavu sadrzi opštu medicinsku službu, internističku, pedijatrijsku, stomatološku, ginekološku, laboratoriju, sanitetski prevoz, kućne posete, kao i kosultante specijaliste iz ostalih grana medicine.

Cilj postojanja ovakve Ustanove, jeste da pacijent može na jednom mestu, da obavi sve potrebne usluge. Sve dodatne usluge koje ne mogu da se obave kod nas, zakazujemo i organizujemo u saradnji sa svojim partnerima.

Kao lokalne patriote i zaljubljenici u svoj rodni kraj, osnovani Dom zdravlja nazvan je „012“, što je pozivni broj mesta na kome je isti pozicioniran.

Želimo da stvorimo svest o značaju preventivnog pregleda, ranog dijagnostikovanja bolesti i lečenja.

Mi smo tim koji istražuje potrebe svojih klijenata i uvek ide korak napred od drugih.

Naše zadovoljstvo su Vaše pohvale i poverenje, svih 21-u god.

Rešenje o ispunjenosti zakonom propisanih uslova za rad 022-04-00157/2006-02 od 10.07.2006. god.

pib: 104524912

mat. br. 17659103

Registrovano kod Trgovinskog suda u Požarevcu, rešenje br. 5-11291-00 od 25.07.2006.

šifra delatnosti: 85120-medicinska praksa, 85141-medicinska rehabilitacija, 85142-ostali vidovi zdravstvene zaštite / (nova/8621 opšta medicinska praksa)

Rešenje o upisu u fiskalnu memoriju: 2009/00250 od 25.05.2009.