Stomatološki specijalistički pregled 1,000.00
Zalivanje fisura 1,000.00
Uklanjanje mekih naslaga 1,000.00
Uklanjanje zubnog kamenca po seansi 1,200.00
Lokalna anestezija 500.00
Rutinsko vađenje zuba 1,500.00
Komplikovano vađenje zuba 2,000.00
Intraoralna incizija apscesa 1,000.00
Terapija Alveolita 1,000.00
Amalganski ispun (jedno površinski) 1,500.00
Amalganski ispun (dvo površinski) 1,800.00
Amalganski ispun (tro površinski) 2,000.00
Kompozitni ispun 1,500.00
Indirektno prekrivanje pulpe 1,000.00
Direktno prekrivanje pulpe 1,000.00
Ponavljanje leka 500.00
Vitalna ekstripacija jednokanalnog zuba 1,700.00
Vitalna ekstripacija višekanalnog zuba 2,000.00
Mortalna amputacija 2,000.00
Mortalna ekstripacija dvokanalnog zuba 1,500.00
Mortalna ekstripacija trokanalnog zuba 2,000.00
Definitivno punjenje kanala 1,000.00
Lečenje gangrene po seansi – endometazon 700.00
Pariapikalno punjenje – pulpomixin 700.00
Parcijalno akrilatna proteza 20,000.00
Totalna proteza 25,000.00
Parcijalno skeletirana proteza 36,000.00
Skidanje metalokeramičke krunice 800.00
Metalokeramička krunica 8,500.00
Faseta od estetskog materijala 3,000.00
Livena nadogradnja 3,000.00
Ugradnja cirkona manji/veći 1,500.00
Stavljanje leka 1,000.00
Drenaža zuba 1,000.00
Peskarenje / Beljenje 1,200.00
Fudzi plomba manja 1,000.00
Fudzi plomba veća 1,200.00
Vađenje mlečnog zuba bez anestezije 800.00
Vađenje mlečnog zuba sa anestezijom 1,000.00
Kauterizacija polipa 500.00
Konzervativna nadogradnja zuba 2,500.00
Kompozitni ispun na bočnim zubima 2,000.00
Ugradnja zuba u protezu 1,500.00
Totalna skeletirana proteza 35,000.00
Beljenje zuba 7,000.00
Splint za bruksizam 5,000.00
Reparacija proteze 1,000.00
Hijaluronski fileri (po 1ml) 20,000.00
Parcijalna fleksibilna proteza 36,000.00