Specijalistički pregled 2,500.00
Ultrazvučni pregled 2,500.00
PAPA Test 1,500.00
Kolposkopski pregled 1,500.00
Stepen čistoće VS 600.00
Kontrolni pregled 1,000.00
Vezani pregled 5,000.00
Aplikativna ekstrakcija IUU 2,000.00
Biopsija u lokalnoj anesteziji 4,000.00
Expl curr u lokalnoj anesteziji 10,000.00
Ekt PVU u lokalnoj anesteziji 6,000.00
Tretman grlića radio nožem 6,000.00
Konizacija PVU u lokalnoj anesteziji 24,000.00
Inciz bart žlezde 2,000.00
Promena pesara 2,000.00
Bris vagine 600.00
Bris cerviksa 600.00
Ureaplazma 1,000.00
Mycoplasma 1,000.00
Chlamidia 1,200.00
Uzimanje briseva 600.00
HP Pregled 2,200.00
Polipekt sa ecc u lokalnoj anesteziji 4,000.00
Test na trudnoću 400.00
Citološki pregled 900.00
Konsultacija 800.00
Pregled dojki 1,000.00
Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji 6,000.00